วัดปรัมบานันเป็นเทวสถานฮินดูที่หญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย

อีกสถานที่ ที ผมไม่ พลาด ไปต่อ คือ”””””””””””. วัดปรัมบานันเป็นเทวสถานฮินดูที่หญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียงอยู่ในเขตชวากลาง สร้างขึ้นในราว ค.ศ.847 เพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทั้ง... Read more