บุโรพุทโธ Borobudur-โบโรบูดูร์ หรือ บรมพุทโธ

บุโรพุทโธ (Borobudur-โบโรบูดูร์ หรือ บรมพุทโธ) ผมมีโอกาสได้ ไป นำเสนองาน ที่ สิมิรัง อินโดนีเซีย... Read more