คลองร้อยสาย

สุราษฎร์ธานี , ไทย

ยอดเยี่ยม from 0 reviews
4/5
99 % of guests recommend

คลองร้อยสาย

สุราษฎร์ธานี , ไทย

คลองร้อยสาย ชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมต่อกัน ประกอบด้วย 6 ตำบลของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ตำบลบางใบไม้ ตำบลบางชนะ ตำบลคลองฉนาก ตำบลบางไทร ตำบลคลองน้อย และตำบลบางโพธิ์ แม่น้ำทุกสายจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำสายหลัก คือแม่น้ำตาปี ก่อนไหลออกสู่ทะเลที่อ่าวบ้านดอน คลองร้อยสาย ชุมชนเก่าแก่ริมคลอง มีวิถีชีวิตริมน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย พื้นที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง จึงเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และยังคงใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการสัญจรไปมา ซึ่งยังคงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและชาวสวน และมีบ้านโบราณเก่าแก่ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี มีการสาธิตการทำหัตถกรรมกะลามะพร้าว การสาธิตลิงเก็บมะพร้าวและผักตบชวา การเขียนผ้าบาติก ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สะท้อนถึงความเรียบง่ายของคลองร้อยสายได้เป็นอย่างดี

Upload by Rattanaphon Pattha -

Travels


ตราด เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก 3 วัน 2 คืน

ดำน้ำดูปะการัง กินลมชมหาดทรายขาว พัก 4 ดาวครึ่ง

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง

เที่ยวญี่ปุ่น นาริตะ,วัดอาซากุสะ,ถนนนากามิเซะ,ผ่านชมโตเกียวสกายทรี,โอไดบะไดเวอร์ซิตี้,ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5,หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค,เรียนรู้วิธีการชงชาแบบ,ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ,โตเกียว,ช้อปปิ้งชินจูกุ,อิสระท่องในกรุงโตเกียว หรือซื้อเสริมโตเกียวดิสนีย์...

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชมซากุระ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

เที่ยวญี่ปุ่น นาโกย่า,NABANA NO SATO,ชมซากุระ แม่น้ำชินซาไก,เมืองเก่าทาคายาม่า,ชมซากุระ ณ สะพานนาคะบาชิ,เมืองมัตสึโมโต้,ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก),ถนนคนเดินมัตสึโมโต้,วัดเซ็นโคจิ,ชมซากุระ ณ TAKADA PARK,โทยาม่า,สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า,หมู่บ้านชิระคาวา...

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมดอกซากุระ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง 5วัน

เที่ยวญี่ปุ่น คันไซ,ชมซากุระ ณ ปราสาทฮิเมจิ,อิออนมอลล์,เนินทรายทตโตริ,หมู่บ้านออนเซ็น คิโนะซากิ,หมู่บ้านประมงอิเนะ,ชมซากุระ ณ ถนนทางเดินนักปราชญ์,พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น,วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส),ชมซากุระ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ,EXPO CITY,อิสระช้อปปิ้ง หรือ เล...

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist