แกรนด์เยอรมนี 12 วัน 9 คืน

เยอรมนี

ไฮไลท์แพ็คเกจ

เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า (มรดกโลก) * พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ * นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ เที่ยวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน * ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ ชมมหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก ล่องเรือแม่น้ำไรน์ และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล * น้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทาง

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา

18-27 มีนาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿119,772
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿25,900

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท
 • 21:00
  • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท คอยอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง
 • 23:45
  • ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG922
วันที่สอง 2 : แฟรงค์เฟิร์ท – เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก – วือซ์บวร์ก โรเธนบวร์ก – พักเมืองเก่าโรเธนเ...
 • 06:15
  • เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่เมืองวือซ์บวร์ก (Wurzburg) (110 กม.)

  • นำท่านเข้าชมภายในพระราชวังเดอะ วือซ์บวร์ก เรซิเดนท์ (The Würzburg Residenz) พระราชวังสไตล์ บาโร๊กที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี และในยุโรป ได้รับการจะทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1981 สร้างขึ้นเมื่อในปี ค.ศ. 1719-44 ลักษณะเด่นที่สุดของมันคือห้องโถงบันไดอนุสาวรีย์ที่งดงามพร้อมกับภาพปูนเปียกขนาดใหญ่โดยศิลปินชาวสเปนชื่อ โจวันนี บัตติสตา ตีเอโปโล, ในบริเวณห้องโถงสีขาว (The White Hall) จะมีงานปูนปั้นแบบรอคโคโคตกแต่งอย่างโอ่อ่า

  • นอกจากนี้ยังมีห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ (Imperial Hall) ห้องโถงกระจก (The Hall of Mirrors) และโบสถ์ประจำวังที่สวยงาม มีคอลเลกชั่นที่ยอดเยี่ยมของโบราณวัตถุและ แกลเลอรีภาพ จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมตัวเมืองเก่า
 • เที่ยง
  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
  • จากนั้นเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก” (60 ก.ม.) เมืองโรเธนเบิร์ก หรือชื่อเต็มว่า โรเทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองปราการ ที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำเทาเบอร์ เขตเมืองเก่าสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน เมืองแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติกซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุด ในตอนใต้ของรัฐบาวาเรีย ในอดีตโรเทินเบิร์ก เคยมีฐานะเป็นเมืองอิสระของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในยุคหนึ่ง เมืองนี้เคยเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อีกด้วย อิสระทุกท่าน เดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
  โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองที่นักท่องเท...

  โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนยกย่องว่าสวยงาม และมีเสน่ห์ที่สุดในบรรดาเมืองน้อยใหญ่ต่างๆ ที่ตั้งอยู่เรียงรายบนถนนสายโรเเมนติกแห่งแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปีละหลายล้านคน เมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาทางบริเวณตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ห่างจากเมือง Wurzburg ซึ่งถือเป็นต้นทางของถนนสายนี้ประมาณ 90 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้โดยทางรถไฟหรือรถบัสโดยสารประจำทาง แต่วิธีที่ดีและสะดวกที่สุดก็คือการเช่ารถขับไปเอง โดยอาจเริ่มที่เมือง Wurzburg ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ หรือจะไปตั้งต้นที่เมือง Füssen ทางตอนใต้ของเเคว้นบาวาเรีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทในเทพนิยาย นอยชวานชไตน์ (Schloss Neuschwanstein) อีกหนึ่งเเหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมก็ได้ โดยเราสามารถเลือกเเวะเที่ยวชมหรือพักค้างคืนตามเมืองรายทางของถนนเส้นนี้ได้ตามสะดวก

  chompoo
 • ค่ำ
  • บริการ อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Turkey Schnitzel เมนูยอดนิยมของชาวเยอรมัน

  • พักที่: TILMAN RIEMENSCHNEIDER หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สาม 3 : โรเธนเบิร์ก – อูล์ม – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น
 • เช้า
  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอูล์ม (Ulm) (130 กม.) ตั้งอยู่ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ชมมหาวิหารวิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ (Ulm Münster) ที่มีชื่อเสียง ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกวัดได้ว่ามีความสูงถึง 161.53 เมตร เมืองอูล์มยังเป็นเมืองที่สำคัญระดับโลกเนื่องจากป็นเมืองเกิดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน-ยิว

  • ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองชวานเกา (131 กม.) โดยใช้เส้นทางโรแมนติก The Romantic Road (World Heritage Route) ที่มีชื่อเสียงของแคว้น บาวาเรีย นำท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่เนินเขาที่ตั้งปราสาท
  เมืองอุล์ม (เยอรมัน: Ulm) เป็นเมืองในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ตั้งอยู่ทางตอนใต...

  เมืองอุล์ม (เยอรมัน: Ulm) เป็นเมืองในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำดานูบ ห่างจากเมืองชตุทท์การ์ทไปทางตะวันออกประมาณ 90 กิโลเมตร เมืองมีวิหารอุลเมอร์มึนส์เทอร์ (Ulm Münster) ที่มีชื่อเสียง ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกวัดได้ว่ามีความสูงถึง 161.53 เมตร

  Rattanaphon Pattha
 • เที่ยง
  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ขาหมูอบหนังกรอบ สไตล์บาวาเรียเยอรมัน พร้อมเครื่องดื่มที่ท่านสามารถเลือกได้

  • นำท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนมหาศาล เริ่มตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวยหรือรถมินิบัสอาจงดให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเดินขึ้นปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) (Hohenschwangau Castle)

  • สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท นำท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น (90 ก.ม.) เมืองฝาแฝด และเป็นที่ตั้งของลานสกี ในช่วงฤดูหนาว นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองอันสวยงามแห่งนี้
  ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแ...

  ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ถือเป็นเป็น?ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์รวมไปถึงที่แดนเนรมิตของไทยเราอีกด้วย ปราสาทนอยชวานชไตน์ มีความโดดเด่นในรูปแบบและที่ตั้ง ที่สร้างจินตนาการได้มากกว่าปราสาทอื่นใดเนื่องจากตัวปราสาทมีที่ตั้งอันน่าทึ่งบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท นอกจากนี้ยังมีแวดล้อมด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ของป่าเขาลำเนาไพรที่สวยงามและมีสีสันแปรเปลี่ยนแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล เมื่อมองจากสะพานมาเรียนที่ทอดข้ามสายน้ำเชี่ยวกรากในลำธารเบื้องล่าง

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ
  • บริการ อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • พักที่: MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ 4 : การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น – ยอดเขาซุกสปิตซ์ – นูเรมเบิร์ก
 • เช้า
  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า นำท่านขึ้นชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze Mt.) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ชมทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง สามารถมองเห็น ธารน้ำแข็ง และมองเห็นมุมกว้างได้รอบ 360 องศา ชมยอดเขา 400 ยอดจากทั้งสี่ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สวิส และอิตาลี เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจนี้อย่างเต็มที่ ท่านสามารถเก็บภาพไม้กางเขนสีทองสัญลักษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใช้เป็นแบ่งเขตระหว่างประเทศเยอรมัน และออสเตรีย ในสมัยก่อน ท่านต้องถือพาสปอส์ต เพื่อโชว์เจ้าหน้าที่ในการขึ้นเที่ยวชมยอดเขาแห่งนี้ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากขอดเขา
  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ตั่งอยู่ที่เมือง การ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น (Garmis...

  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ตั่งอยู่ที่เมือง การ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น (Garmisch-Partenkirchen) เป็นเมืองทางตอนใต้สุดของประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างรัฐบาวาเรียของเยอรมัน กับรัฐทิโรลของออสเตรีย โดยเราสามารถขึ้นไปบนจุดยอดด้วยเคเบิลคาร์ ขนาดใหญ่ไตร่ความสูงขึ้นไป ซึ่งสามารถขึ้นได้สองฝั่งทั้งเยอรมันนีและออสเตรีย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมัน รวมถึงสูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์อีกด้วย โดยมีความสูงถึง 2,962 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง 4 ประเทศ ทั้งเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี รวมถึงยังสามารถมองเห็นทะเลสาบไอบ์เซ่ (Eibsee) สีน้ำเงินเข้มสุดงดงามอีกด้วย ยอดเขาแห่งนี้มีหิมะปกคลุมอยู่เกือบทั้งปี โดยในฤดูหนาว หิมะจะหนามากๆ ผู้คนจะนิยมมาเล่นสกีกัน ที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางอันดับหนึ่งของการเล่นกีฬาฤดูหนาวในเยอรมัน ส่วนในฤดูร้อน หิมะจะละลายไปบ้างแต่ยังพอมีให้เห็นอยู่ ส่วนอากาศก็สดชื่นเย็นสบายกำลังดี น่ามาเที่ยวมากๆค่ะ พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ด้วยรถไฟ โดยขึ้นจาก สถานี Garmisch-Partenkirchen Bahnhof DB ชมวิวสองข้างทางเป็นหมู่บ้านชนบท และเทือกเขาที่สลับซับซ้อนกันอย่างสวยงาม โดยใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 1 ชม. 15 นาที สัมผัสกับลานสกีหิมะ สถานี Zugspitzplatt เป็นสถานีที่เราจะขึ้นกระเช้าไปสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ท่านสามารถนั่งจิบกาแฟและดื่มเบียร์เลือกซื้อของที่ระลึกภายในอาคารได้ตามอัธยาศัย เล่นหิมะหรือถ่ายรูปกันอย่างจุใจกันเลยทีเดียวค่ะ ขึ้นกระเช้าต่อไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นกระเช้าขนาดใหญ่ที่สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง 60 คน น่าตื่นเต้นสุดๆจุดๆนี้ มาถึงจุดสูงสุดด้านบนจะเห็นอาคารที่เป็นจุดชมวิวอยู่ข้างหน้า จะเห็นว่าด้านบน ยอดเขาซุกสปิตเซ่ จะมีไม้กางเขนปักอยู่ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจุดสูงสุด และก็เคยเสียหายจากฟ้าผ่าหลายครั้งแต่ชาวเมืองก็ช่วยกันซ่อมแซม รวมถึงยังเคยถูกทำลายในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกจนไม่สามารถซ่อมได้อีก ก็เลยมีการสร้างอันใหม่ขึ้นมาแทน และด้านบนนี้เราจะได้เต็มอิ่มกับทิวทัศน์ของยอดเขา พร้อมกับจุดชมวิวที่มองเห็นได้ถึง 4 ประเทศ แบบ 360 องศา ได้รับประทานอาหารบนยอดเขาและยังมีร้านขายของที่ระลึกกับภัตตาคารที่สูงที่สุดในเยอรมัน สัมผัสประสบการการท่องเที่ยวแบบไม่มีขีดจำกัด ลองไปกันเลย ยอดเขาซุกสปิตเซ่แห่งเยอรมันรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ

  Rattanaphon Pattha
 • เที่ยง
  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
  • เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (280 กม.) เมืองประวัติศาสตร์ของแคว้นบาวาเรีย เป็นเมืองในศตวรรษที่ 10 เรืองอำนาจและเป็นศูนย์กลางของชาวโรมัน เข้าสู่เขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย เช่น คฤหาสถ์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลาง วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ ที่สร้างตั้งแต่ปี 1250-1477, น้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) บนสุดประดับด้วยรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม, ตลาดคริสท์คินเดิล (Hauptmarkt) เป็นตลาดกลางในจัตุรัสกลางเมือง, โรงพยาบาลเก่า “Heilig-Geist-Spital” ที่อยู่ติดแม่น้ำแพ็กนิตซ์ และโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) คือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งของเมือง สร้างด้วยอิฐสีแดง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง สร้างตามแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 1468
  นูเรมเบิร์ก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐบาวาเรียของเยอรมันรอง จากมิวนิกเ...

  นูเรมเบิร์ก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐบาวาเรียของเยอรมันรอง จากมิวนิกเมืองหลวงและมีประชากร 518,370 คน (2019) ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 14ในเยอรมนี บนแม่น้ำ Pegnitz (จากจุดบรรจบกับ Rednitzใน Fürthเป็นต้นไป: Regnitzซึ่งเป็นแควของแม่น้ำสายหลัก ) และคลองไรน์ - เมน - ดานูบมันอยู่ในบาวาเรียเขตปกครองของกลางฟรานโกเนียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของฟรานโกเนีย นูเรมเบิร์กก่อให้เกิดการรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องกับเมืองใกล้เคียงอย่างFürth , ErlangenและSchwabachโดยมีประชากรทั้งหมด 800,376 คน (2019) ในขณะที่Nuremberg Metropolitan Region ที่ใหญ่กว่ามีประชากรประมาณ 3.6 ล้านคน เมืองนี้อยู่ห่างจากมิวนิกไปทางเหนือประมาณ 170 กิโลเมตร (110 ไมล์) มันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ตะวันออก Franconian ภาษา (เรียกขาน "Franconian"; เยอรมัน: Fränkisch ), นูเรมเบิร์กเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพของฟุตบอลโลก 2006 มีสถาบันการศึกษาระดับสูงหลายแห่งในเมืองรวมทั้งมหาวิทยาลัยเออร์ลังเงิน - นูเรมเบิร์ก ( Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ) ด้วยจำนวนนักศึกษา 39,780 คนในปี 2017 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสามของบาวาเรียและใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของเยอรมนีโดยมีวิทยาเขตในแอร์ลังเงินและนูเรมเบิร์กและโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในแอร์ลังเงิน (Universitätsklinikum Erlangen) Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon OhmและHochschule für Musik Nürnbergก็ตั้งอยู่ในเมืองเช่นกัน สนามบินนูเรมเบิร์ก ( Flughafen Nürnberg "Albrecht Dürer" ) เป็นสนามบินที่พลุกพล่านเป็นอันดับสองในบาวาเรียรองจากสนามบินมิวนิกและเป็นสนามบินอันดับที่ 10 ในเยอรมนี Staatstheater Nürnbergเป็นหนึ่งในห้าของโรงภาพยนตร์ในรัฐบาวาเรีย [เป็น]การแสดงโอเปร่า ,โอเปเรเท ,เพลงและบัลเล่ (สถานที่หลัก: นูเรมเบิร์กโอเปราเฮาส์ ),บทละคร (สถานที่หลัก: Schauspielhaus Nürnberg ) เช่นเดียวกับการแสดงคอนเสิร์ต (สถานที่หลัก: Meistersingerhalle ). วงดนตรีของตน Staatsphilharmonie Nürnbergเป็นบาวาเรียสองที่ใหญ่ที่สุดโอเปร่าวงดนตรีหลังจากที่บาวาเรียเตทโอเปร่า 'sบาวาเรียรัฐออร์เคสตราในมิวนิค นูเรมเบิร์กเป็นบ้านเกิดของ Albrecht Dürerและโยฮันน์ยิง

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ
  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก : NH COLLECTION NUREMBURG CITY HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ห้า 5 : นูเรมเบิร์ก – เดรสเดน – เดินเล่นชมเมืองเก่า
 • เช้า
  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่เมืองที่สวยงามอีกเมือง “เดรสเดน” (317 กม.) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ ซึ่งเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนได้รับฉายาว่า “นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ”
  เดรสเดิน (เยอรมัน: Dresden) เป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซิน ประเทศเยอรมนี มีประชากรรา...

  เดรสเดิน (เยอรมัน: Dresden) เป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซิน ประเทศเยอรมนี มีประชากรราวเจ็ดแสนคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 12 ของประเทศ และเป็นเมืองกว้างอันดับ 4 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลิน, ฮัมบวร์ค, และโคโลญ) เดรสเดินถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเอ็ลเบอ เป็นรองเพียงฮัมบวร์ค เดรสเดินมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงและที่ประทับของเจ้าแคว้นและกษัตริย์แห่งซัคเซิน เป็นเมืองที่รุ่งเรืองไปด้วยวัฒนธรรมและศิลปะตลอดหลายศตวรรษ อาคารบริเวณใจกลางเมืองมีสถาปัตยกรรมบารอกและโรโกโกที่วิจิตรจนได้รับการขนานนามว่าเป็นกล่องอัญมณี เมืองเดรสเดินได้รับความเสียหายเกือบสมบูรณ์จากการทิ้งระเบิดโดยสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งคร่าชีวิตผู้คนกว่า 25,000 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน ภายหลังสงครามได้มีการบูรณะโบราณสถานต่างๆในเมืองซึ่งใช้เวลากว่าหลายสิบปี นครเดรสเดินเคยมีสถานะเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโกระหว่างปีค.ศ. 2004 ถึง 2009 หลังการรวมประเทศเยอรมนีในปีค.ศ. 1990 เดรสเดินกลายเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง, วัฒนธรรม และการศึกษาของประเทศเยอรมนีและยุโรป มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเดรสเดินเป็นหนึ่งในสิบสถาบันอุดมศึกษาใหญ่ที่สุดของเยอรมนี โดยเป็นแหล่งอุตสากรรมสารกึ่งตัวนำมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1969 อุตสาหกรรมรองลงมาคืออุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ โรงงานเซรุ่นซัคเซินถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีคแถวหน้าของโลก

  chompoo
 • เที่ยง
  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
  • นำคณะชมความสวยงามของสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอันโดดเด่นของ “เดอะเเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์” โรงอุปรากรประจำเมืองสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1878โดยเซมเพอร์ในสไตล์อิตาเลียนบาร็อคอาคารหลังนี้มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้านสถาปัตยกรรม และดนตรี เพราะตัวอาคารออกแบบได้สวยงามสมส่วน เป็นที่จัดแสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสสำคัญๆ เข้าชมสวนแสนสวย“ เดอะสวิงเกอร์ ” (Zwinger)

  • นำท่านเดินชมวิวความสวยงามของแม่น้ำเอลเบ้ ในบริเวณ Brühlsche Terrasse สัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นของพรรณไม้และร้านกาแฟน่ารักๆ
  Semperoperเป็นโรงละครโอเปร่าของSächsische Staatsoper เดรสเดน (รัฐแซกซอน Opera) แ...

  Semperoperเป็นโรงละครโอเปร่าของSächsische Staatsoper เดรสเดน (รัฐแซกซอน Opera) และคอนเสิร์ตของStaatskapelle เดรสเดน (รัฐแซกซอนออเคสตร้า) นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ Semperoper Ballett อาคารตั้งอยู่บนTheatreplatzใกล้แม่น้ำElbeในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของDresdenประเทศเยอรมนี เดิมทีโรงละครโอเปร่าสร้างขึ้นโดยสถาปนิกGottfried Semperในปี 1841 หลังจากไฟไหม้รุนแรงในปี 1869 โรงละครโอเปร่าได้รับการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งโดย Semper และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2421 โรงละครโอเปร่ามีประวัติการฉายรอบปฐมทัศน์อันยาวนานรวมถึงผลงานหลัก ๆ โดยริชาร์ดวากเนอร์และริชาร์ดสเตราส์ ครั้งแรกที่โรงละครโอเปร่าที่สถานที่ตั้งของ Semperoper วันนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกGottfried Semper มันเปิด 13 เมษายน 1841 กับโอเปร่าโดยคาร์ลมาเรียฟอนเวเบอร์ รูปแบบอาคารตัวเองเป็นที่ถกเถียงกันในหลาย ๆ ที่มันมีคุณลักษณะที่ปรากฏในสามรูปแบบ: ต้นเรเนซองส์และบาร็อคที่มีสไตล์หรูหราเสาแบบฉบับของกรีกฟื้นฟูคลาสสิก บางทีฉลากที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสไตล์นี้อาจเป็นแบบผสมผสานซึ่งมีการใช้อิทธิพลจากหลายสไตล์ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่พบบ่อยที่สุดในช่วงเวลานี้ [1]อย่างไรก็ตามอาคารโอเปร่าแห่งแรกของ Semper ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงละครโอเปร่าของยุโรปที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง Semperoper กับ Theatre Square, 2011 หลังจากไฟไหม้ครั้งร้ายแรงในปี พ.ศ. 2412 ชาวเมืองเดรสเดนก็เริ่มสร้างโรงละครโอเปร่าขึ้นใหม่ในทันที พวกเขาเรียกร้องให้ Gottfried Semper ทำฟื้นฟูแม้เขาจะเป็นแล้วในการเนรเทศเพราะการมีส่วนร่วมของเขาในพฤษภาคม 1849 การจลาจลในเดรสเดิน สถาปนิกมีลูกชายชื่อ Manfred Semper สร้างโรงละครโอเปร่าแห่งที่สองโดยใช้แผนของเขา ที่เสร็จสมบูรณ์ในปี 1878 มันถูกสร้างขึ้นในนีโอเรเนซองส์สไตล์ ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างการแสดงจัดขึ้นที่Gewerbehaussaalซึ่งเปิดในปี พ.ศ. 2413 อาคารจะถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญของ "เดรสเดนบาร็อค " สถาปัตยกรรม ตั้งอยู่ที่ Theatre Square ในใจกลางเมือง Dresden ริมฝั่งแม่น้ำ Elbe ด้านบนของพอร์ทัลมี Panther Quadrigaกับรูปปั้นของDionysos การตกแต่งภายในที่ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกของเวลาเช่นโยฮันเนชิลลิง อนุเสาวรีย์ในศิลปินที่แสดงภาพของพอร์ทัลเช่นโยฮันน์โวล์ฟกังฟอนเกอเธ่ , ฟรีดริชชิลเลอร์ , วิลเลียมเช็คสเปียร์ , เคิลส์ , Molièreและยูริพิดิ อาคารนอกจากนี้ยังมีการทำงานโดยเอิร์นส์ Rietschelและเอิร์นส์จูเลียส Hahnel ในปีก่อนสงครามเซมเพอร์เปอร์ได้เปิดตัวผลงานของริชาร์ดสเตราส์หลายชิ้น ภายในโรงละครโอเปร่าปัจจุบัน 2556 ในปีพ. ศ. 2488 ในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองอาคารส่วนใหญ่ถูกทำลายอีกครั้งคราวนี้จากการทิ้งระเบิดที่เมืองเดรสเดนและพายุไฟในเวลาต่อมาเหลือเพียงเปลือกนอกที่ตั้งอยู่ 40 ปีต่อมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 การสร้างโอเปร่าใหม่เสร็จสมบูรณ์ มันถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เกือบจะเหมือนกับรูปลักษณ์ก่อนสงคราม แต่ด้วยประโยชน์ของเครื่องจักรกลเวทีใหม่และอาคารบริการด้านหลังที่ทันสมัย Semperoper เปิดกับโอเปร่าที่ได้ดำเนินการก่อนที่จะทำลายอาคารในปี 1945 คาร์ลมาเรียฟอนเวเบอร์เดอร์Freischütz เมื่อน้ำท่วม Elbe ในปี 2545อาคารได้รับความเสียหายจากน้ำอย่างหนัก ด้วยความช่วยเหลือมากมายจากทั่วโลกจึงเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนธันวาคมของปีนั้น

  Rattanaphon Pattha
  แม่น้ำเอลเบอ หรือ แม่น้ำลาแบ เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในยุโรปกลาง มีต้นน้ำมาจากท...

  แม่น้ำเอลเบอ หรือ แม่น้ำลาแบ เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในยุโรปกลาง มีต้นน้ำมาจากทิวเขารีเซนเกเบียร์เกอ ในประเทศเช็กเกีย ไหลไปทางเหนือ ผ่านเข้าไปในประเทศเยอรมนี วกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทะเลเหนือที่เมืองคุคส์ฮาเฟิน แม่น้ำมีความยาวรวม 1,094 กิโลเมตร (680 ไมล์) แควแม่น้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำวัลตาวา แม่น้ำออร์เชในเช็กเกีย แม่น้ำมุลเดอ แม่น้ำซาเลอ แม่น้ำชวาร์ทเซอเอ็ลส์เทอร์ แม่น้ำฮาเฟิล และแม่น้ำเอ็ลเดอในเยอรมนี

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ
  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • พักที่: NH HOTEL DRESDEN หรือระดับใกล้เคียง
วันที่หก 6 : เดรสเดน – เบอร์ลิน (มรดกโลก) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
 • เช้า
  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน (201 กม.) ชมความสวยงามของ 2 ฝั่งนครเบอร์ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพ “กำแพงเบอร์ลิน” อดีตแห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง ชมเช็คพ้อยส์ ชาร์ลี จุดตรวจคนเข้า-ออก ในสมัยสงครามเย็น ระหว่าง 2 ฝั่งเบอร์ลิน
  เบอร์ลิน (เยอรมัน: Berlin แบร์ลีน) เป็นเมืองหลวงและรัฐหนึ่งในสิบหกรัฐสหพันธ์ของป...

  เบอร์ลิน (เยอรมัน: Berlin แบร์ลีน) เป็นเมืองหลวงและรัฐหนึ่งในสิบหกรัฐสหพันธ์ของประเทศเยอรมนี มีประชากร 3.4 ล้านคนในเขตเมือง มากที่สุดในเยอรมนี และมากเป็นอันดับสองในสหภาพยุโรป เป็นศูนย์กลางของเขตนครหลวงเบอร์ลิน-บรันเดินบวร์ค ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี มีประชากรในเขตนครหลวงรวม 5 ล้านคนจาก 180 ชาติ มากเป็นอันดับเก้าในสหภาพยุโรป เบอร์ลินเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป ในด้านการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการคมนาคมทางอากาศและทางรางของทวีป พื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองคือธุรกิจบริการอันหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ บริษัทด้านสื่อ การบรีการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าเบอร์ลินเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับสามของยุโรป อุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึง วิศวกรรมจราจร ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ไอที อุตสาหกรรมยานยนต์ สุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ มหานครแห่งนี้เป็นบ้านของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย การแข่งขันกีฬา ออร์เคสตรา พิพิธภัณฑ์ และบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมากภูมิทัศน์นครและมรดกทางประวัติศาสตร์ของเบอร์ลินทำให้มันนิยมถูกใช้เป็นฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ นครแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องเทศกาล สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะแนวทดลอง (อาวองการ์ด) ชีวิตกลางคืน และคุณภาพชีวิตในระหว่างทศวรรษที่ผ่านมาเบอร์ลินได้วิวัฒน์ไปสู่จุดรวมของปัจเจกชนและศิลปินหนุ่มสาวมากมายหลากหลายชาติจากทั่วโลก ที่ถูกดึงดูดด้วยวิถีชีวิตแบบเสรีและจิตวิญญาณแห่งกาลเวลาสมัยใหม่ (modern zeitgeist)

  Rattanaphon Pattha
 • เที่ยง
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
  • นำท่านเก็บภาพ “เบอร์ลิน ดอม” โบสถ์หลักประจำเมือง ตัวโบสถ์โดนระเบิดเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนสมัยอดีตอีกครั้ง ถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีความโดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบบาโรกและเรอเนสซองซ์ที่น่าทึ่ง ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิล เฮม เกต คนิสเคิร์ช” หรือ “เมโมเรียลเชิร์ช” ที่ยังคงร่องรอยความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ่ายภาพคู่กับ “ประตูชัย บราเดนเบิร์ก” สัญลักษณ์ของเยอรมันฝั่งตะวันออก ชมอาคารไรชส์ทาค (Reichstagsgebäude) เป็นสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นในสมัยจักรวรรดิเยอรมันเพื่อเป็นประชุมของรัฐสภาเยอรมัน (ไรชส์ทาค) อาคารนี้เริ่มใช้งานในปีค.ศ. 1894 จนกระทั่งถูกวางเพลิงในปี ค.ศ.1933 สร้างความเสียหายอย่างมากแก่อาคารนี้ทำให้มันถูกปล่อยทิ้งร้างกว่าสี่ทศวรรษ เมื่อมีการรวมประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1990 ก็มีการบบูรณะอาคารนี้โดยสถาปนิกนอร์มัน ฟอสเตอร์ การบูรณะเสร็จสิ้นใน ค.ศ. 1999 และถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (บุนเดสทาค) มาตั้งแต่บัดนั้น
  วิหารเบอร์ลิน ( เยอรมัน : Berliner Dom ) ยังเป็นที่รู้จักกันในนามของพระเยซูศาลฎี...

  วิหารเบอร์ลิน ( เยอรมัน : Berliner Dom ) ยังเป็นที่รู้จักกันในนามของพระเยซูศาลฎีกาตำบลและวิทยาลัยโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์เยอรมันพระเยซู คริสตจักรและราชวงศ์หลุมฝังศพ ( สภา Hohenzollern ) บนเกาะพิพิธภัณฑ์ในกลาง กรุงเบอร์ลินเนื่องจากมีต้นกำเนิดเป็นโบสถ์ในปราสาทสำหรับพระราชวังเบอร์ลินโครงสร้างหลายหลังจึงถูกนำมาใช้เป็นที่ตั้งโบสถ์ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1400 โบสถ์ประจำวิทยาลัยแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2437 ถึง พ.ศ. 2448 ตามคำสั่งของจักรพรรดิวิลเลียมที่ 2แห่งเยอรมนีตามแผนของจูเลียส ราชดอร์ฟในปีเรเนซองส์และฟื้นฟูบาโรกรูปแบบ รายการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดคือคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเยอรมนี[1]และเป็นหนึ่งในที่สุดสุสานราชวงศ์ที่สำคัญในยุโรป [2]นอกจากโบสถ์วิหารที่ใช้สำหรับพิธีรัฐ , คอนเสิร์ตและกิจกรรมอื่น ๆ นับตั้งแต่การรื้อถอนโบสถ์เมมโมเรียล(Denkmalskirche)ทางด้านทิศเหนือโดยทางการเยอรมันตะวันออกในปี 1975 มหาวิหารเบอร์ลินได้ประกอบด้วยโบสถ์เทศน์ขนาดใหญ่(Predigtkirche)อยู่ตรงกลางและโบสถ์บัพติศมาและการแต่งงานที่มีขนาดเล็กกว่า(Tauf- คาดไม่ถึง Traukirche)ทางด้านทิศใต้และHohenzollern ฝังศพใต้ถุนโบสถ์ (Hohenzollerngruft)ซึ่งครอบคลุมเกือบทั้งชั้นใต้ดิน เสียหายจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองการตกแต่งภายในดั้งเดิมของอาสนวิหารได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันมีการอภิปรายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพภายนอกตามประวัติศาสตร์ด้วย

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ
  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  • พักที่: HOTEL BERLIN หรือระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ด 7 : เบอร์ลิน – เควดลินบวร์ก (มรดกโลก) – กอสลา (มรดกโลก)
 • เช้า
  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • หลังอาหารเดินทางสู่เมือง เควดลินบวร์ก (Quedlinburg) (200 ก.ม.) อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมัน มาตั้งแต่ ค.ศ.919 มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีอาคารลักษณะกรอบไม้ซุง (Timber-framed) ที่มีความสวยงามมากกว่า 1,300 หลัง และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ชมจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเควดลินบวร์ก ชมโบสถ์วิทยาลัยแห่งเซนต์แซร์วาทิอุส (Collegiate Church of St Servatius) โบสถ์ที่เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ โดยบริเวณใต้ถุนโบสถ์ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับฝังศพของกษัตริย์ Heinrich I และพระชายา
  เควดลินบวร์ค (เยอรมัน: Quedlinburg) เป็นเมืองมรดกโลกในรัฐซัคเซิน-อันฮัลท์ ประเทศ...

  เควดลินบวร์ค (เยอรมัน: Quedlinburg) เป็นเมืองมรดกโลกในรัฐซัคเซิน-อันฮัลท์ ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเบอร์ลินราว 213 กิโลเมตร ในปีค.ศ. 1994 ปราสาท, โบสถ์ และเขตเมืองเก่าในเควดลินบวร์คได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในชื่อว่า "โบสถ์วิทยาลัย, ปราสาท, และเมืองเก่าแห่งเควดลินบวร์ค" เมืองแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 9 พัฒนาขึ้นจากชุมชนริมแม่น้ำโบเดอ เมืองนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในเอกสารสมัยพระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 แห่งเยอรมนี ซึ่งพระองค์ทรงรับการราชาภิเษกเป็นกษัตริย์แห่งแฟรงก์ตะวันออก ณ เมืองแห่งนี้ในปี 919 เมื่อพระองค์สวรรคตในปี 936 พระนางมาทิลดาผู้เป็นมเหสีก็ได้ตั้งชุมชนสตรีศาสนาขึ้นบนเนินปราสาทซึ่งคอยอบรมสั่งสองบุตรหลานของบรรดาชนชั้นสูง และกลายเป็นโบสถ์วิทยาลัยแห่งเควดลินบวร์ค อาคารต่างๆในปราสาทเควดลินบวร์คถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 และได้รับการต่อเติมขยายในสมัยออทโทที่ 1 มหาราช ผู้เป็นพระราชโอรส

  Rattanaphon Pattha
 • เที่ยง
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
  • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกอสล่าร์ (Goslar) เมืองมรดกโลก (61 ก.ม.) ตัวเมืองตั้งอยู่ในแคว้นโลว์เวอร์ แซคโซนี ร่ำรวยจากการทำเหมืองแร่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.968 ที่มีการพบแร่เงินเป็นครั้งแรกเมื่อจักรพรรดิออโต้ มหาราชออกล่าสัตว์ มาในบรเวณนี้ และพบแหล่งแร่โดยไม่ตั้งใจ แร่ที่พบในบริเวณนี้มีแร่สังกะสี (Zinc) ตะกั่ว (lead) ทองแดง (Copper) ทอง (Gold) และแร่เงิน (Silver) และได้ดำเนินงานเหมืองแร่มาถึงปีค.ศ.1988 ตัวเมืองเก่าตั้งอยู่เชิงเขาฮาร์ซ (Harz) มีแนวป่าไม้ล้อมรอบ บ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้หินกะเทาะมาตกแต่งรอบๆตัวอาคาร จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองน่ารักแห่งนี้
  กอสล่าร์เป็นเมืองยุคกลางที่เงียบสงบใจกลางรัฐโลเวอร์แซกโซนี ตั้งอยู่ที่ฐานเขา Har...

  กอสล่าร์เป็นเมืองยุคกลางที่เงียบสงบใจกลางรัฐโลเวอร์แซกโซนี ตั้งอยู่ที่ฐานเขา Harz ใช้เวลาเดินทางจากฝั่งตะวันตกของเบอร์ลินเพียงไม่กี่ชั่วโมง กอสล่าร์เป็นเมืองยุคกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักของภูมิภาค ตั้งอยู่ฐานของเทือกเขาที่งดงามของแซกโซนี สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ปีนเขา ขี่จักรยาน และดูนก ส่วนผู้ที่สนใจด้านวัฒนธรรมก็จะประทับใจกับประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ด้วยมรดกกว่าพันปี เมือง Kaiserstadt (หรือเมืองแห่งจักรพรรดิ) จึงมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพระราชวังสุดโรแมนติก อาคารโครงไม้ ป้อมปราการที่งดงาม และโบสถ์เก่าแก่ ใจกลางเมืองจะเป็นมาร์เก็ตสแควร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการสไตล์กอทิกที่สวยงามน่าประทับใจ หากเดินเข้าไปชมด้านในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ไม่นานมานี้ ก็จะได้เพลิดเพลินกับจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นเอกลักษณ์ ความโดดเด่นของจัตุรัสอีกอย่างหนึ่งก็คือ โรงแรม Kaiserworth ซึ่งเคยเป็นสมาคมสิ่งทอในปลายศตวรรษที่ 15 ผู้ที่มาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกไม่ควรพลาดพระราชวัง Kaiserpfalz ซึ่งเป็นไฮไลต์ของเมือง ชมการตกแต่งภายในประกอบกับจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์สมัยศตวรรษที่ 19 แล้วเดินเล่นในสวนที่สวยงาม เพื่อชม Goslar Warrior ประติมากรรมโดยศิลปินชาวอังกฤษ เฮนรี มัวร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กอสล่าร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้และภูมิภาค Harz หากสนใจชมอะไรที่แปลกใหม่ แนะนำให้ไปที่พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีและตุ๊กตา ซึ่งจัดแสดงคอลเล็กชันที่โดดเด่นและแปลกตา นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่ในบ้านโครงไม้สมัยศตวรรษที่ 16 และมีการจัดแสดงนิทรรศการอยู่เป็นประจำ เป็นเวลากว่าพันปีที่เหมืองแร่ Rammelsberg ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไป 11 กิโลเมตร ได้ทำให้เมืองกอสล่าร์เป็นนิคมที่เจริญรุ่งเรือง ในยุคกลาง ชุดเกราะและเหรียญต่างก็ทำมาจากแร่ดิบของที่นี่ ปัจจุบันไม่มีการทำเหมืองแร่แล้ว แต่ Rammelsberg ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ 4 แห่งซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ
  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูสเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มที่ทานสามารถเลือกได้ (ท่านใดไม่ทานเนื้อกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมูหรือปลาแทน)

  • พักที่: AKZENT HOTEL VILLA SAXER, GOSLAR หรือระดับใกล้เคียง
วันที่แปด 8 : กอสล่าร์ – วัปเพอทาล – โคโลญจน์ (มรดกโลก)
 • เช้า
  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่เมืองวูปแปร์ทัล “Wuppertal” (300 ก.ม.) เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนี ริมแม่น้ำวูปแปร์และล้อมรอบด้วยเนินเขาและชนบท ในช่วงศตวรรษที่ 18 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 เมืองนี้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในเยอรมนี วูปแปร์ทัลยังมีรถไฟโมโนเรลแบบแขวนอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อว่า Schwebebahn ให้บริการในปี 1901 ถือเป็นรางรถไฟแบบโมโนเรลแบบแรกของโลก
  เมืองวูปแปร์ตัลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนี ไม่ไกลจากเมืองดุสเซลดอร์ฟแ...

  เมืองวูปแปร์ตัลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนี ไม่ไกลจากเมืองดุสเซลดอร์ฟและโคโลญจน์ มีประชากรอาศัยอยู่ราว 350,000 คน เมืองมีพื้นที่กว้างขวางอยู่บริเวณแม่น้ำวูปแปร์และล้อมรอบด้วยเนินเขาและชนบท ในช่วงศตวรรษที่ 18 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 เมืองนี้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในเยอรมนี ซึ่งช่วยพัฒนาชนชั้นแรงงานและชนชั้นกลางในบริเวณใกล้เคียงที่มีความแตกต่างกันให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน เมืองนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันโดดเด่น พิพิธภัณฑ์ชั้นยอด และสวนสาธารณะอีกมากมาย เดินเล่นตามถนนหนทางในเมืองและชมอาคารที่มีหลากหลายขนาดและระดับ สำรวจย่าน Brill เพื่อชมวิลล่าที่สร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 19 หรือเดินผ่าน Ölberg เพื่อชมบ้านของกลุ่มชนชั้นแรงงานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ขึ้นรถไฟโมโนเรลแบบแขวนอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อว่า Schwebebahn ซึ่งวิ่งตัดผ่านเมือง และชมโบสถ์ขนาดใหญ่อันเก่าแก่และอาคารที่ทำการต่างๆ รถไฟโมโนเรลนี้เริ่มต้นให้บริการในปี 1901 และยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นที่สุดของเมือง เยือนพิพิธภัณฑ์ Von der Heydt เพื่อชมภาพจิตรกรรมชั้นเยี่ยมจากศตวรรษที่ 19 และ 20 และอย่าพลาดแวะเยือนพิพิธภัณฑ์ Engels-Haus ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คุณสามารถเรียนรู้เรื่องราวชีวิตและผลงานของนักปรัชญาสังคมอย่าง Friedrich Engels ได้ จากนั้น ในบริเวณใกล้เคียงคุณจะได้พบกับพิพิธภัณฑ์ Early Industrialization ซึ่งมุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวทางสังคมและการเมืองในยุคนั้น และจัดแสดงเครื่องมือและเครื่องจักรโบราณมากมาย หยุดพักแล้วผ่อนคลายในสวนประติมากรรม Waldfrieden ที่เต็มไปด้วยผลงานของศิลปินชาวอังกฤษ Tony Cragg สำหรับเด็กๆ และคนรักสัตว์ทั้งหลายไม่ควรพลาดไปเที่ยวสวนสัตว์วูปแปร์ตัล ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสัตว์นานาชนิด อาทิ กอริลล่า เสือ ช้าง และสัตว์พันธุ์หายากบนเนื้อที่ 147.5 ไร่ ในยามค่ำคืน จองตั๋วเพื่อไปชมการแสดงใน Stadthalle Concert Hall อันตระการตา ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นศาลาว่าการ แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้รับการแปลงสภาพเป็นสถานที่จัดงานแสดงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเต้นรำไม่ควรพลาดการแสดงที่จัดขึ้นโดย Pina Bausch Company ที่มีชื่อเสียงในโรงอุปรากรหรือโรงละครฟอเยอร์ วูปแปร์ตัลเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีชีวิตชีวา ทั้งยังมีสถาปัตยกรรมอันสวยงามและวัฒนธรรมที่ทันสมัย เดินเล่นตามถนนหนทางหรือขึ้นรถไฟโมโนเรลเพื่อชมทัศนียภาพและซึมซับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

  Rattanaphon Pattha
 • เที่ยง
  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
  • เดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (54 ก.ม.) ชม “มหาวิหารแห่ง โคโลญจน์” (มรดกโลก-1996) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่: MARITIM HOTEL / COURTYARD BY MARRIOTT หรือระดับเทียบเท่า
  โคโลญ (อังกฤษ: Cologne) หรือ เคิลน์ (เยอรมัน: Köln) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ขอ...

  โคโลญ (อังกฤษ: Cologne) หรือ เคิลน์ (เยอรมัน: Köln) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบวร์ค และมิวนิก และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน โคโลญเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. ​50 เมืองโคโลญตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ มีอาสนวิหารโคโลญซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยโคโลญเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ตัวเมืองมีพื้นที่ 405.15 ตารางกิโลเมตร มีประชากรนับเฉพาะที่อาศัยในเขตเมือง 998,105 คน (ข้อมูลปี ค.ศ. 2009)

  Rattanaphon Pattha
  มหาวิหาร หรือ โบสถ์แห่งนี้ ที่มีอายุกว่า 700 ปี และเป็นมหาวิหารที่เป็นสัญลักษณ์...

  มหาวิหาร หรือ โบสถ์แห่งนี้ ที่มีอายุกว่า 700 ปี และเป็นมหาวิหารที่เป็นสัญลักษณ์ ประจำเมืองโคโลญจน์ เยอรมนี ความสำคัญของโบสถ์แห่งนี้ คือ เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิกตั้งแต่สมัยโรมัน โดยเป็นที่ประทับของ อาร์คบิชอป และจักรพรรดิโรมันด้วย

  chompoo
วันที่เก้า 9 : โคโลญจน์ – เซนต์กอร์ – บ๊อปพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ค๊อกเคม – แฟรงเฟิร์ท
 • เช้า
  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” (138 กม.) เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน คริสตวรรษที่ 19

  • “นำคณะล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์” ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ เรือจะนำท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์
  ไรน์ เป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดในทวีปยุโรป มีความยาวทั้งสิ้น 1,230 กิโลเมตร ยาวเ...

  ไรน์ เป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดในทวีปยุโรป มีความยาวทั้งสิ้น 1,230 กิโลเมตร ยาวเป็นอันดับสองรองจากแม่น้ำดานูบ มีต้นน้ำจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, ออสเตรีย, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ ไปออกทะเลเหนือ แม่น้ำไรน์เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สำคัญ สามารถขนสินค้าเข้าสู่ภายในแผ่นดินยุโรปได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์และภูมิศาสตร์ในการเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่สำคัญของยุโรปและยังเป็นแม่น้ำนานาชาติของทวีปยุโรปอีกด้วย

  Rattanaphon Pattha
 • เที่ยง
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
  • เดินทางสู่เมืองค็อกเค่ม “Cochem” (43 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา แห่งแคว้นไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ตัวเมืองอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำ มีปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น้ำโมเซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี เดินเล่นชมเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย

  • จากนั้นเดินทางสู่เมือง นำท่านเดินทางสู่เมือง “แฟรงค์เฟิร์ท” (169 กม.)
 • ค่ำ
  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่ที่พัก

  • พักที่: LEONARDO ROYAL HOTEL FRANKFURT หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สิบ 10 : แฟรงค์เฟิร์ต – ไมน์ – ช้อปปิ้ง
 • เช้า
  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  • หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ไมน์ (Minz) (43 กม.) เมืองเล็กๆ ที่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ย้อนหลังไป 2,000 ปี ไมนซ์ตั้งอยู่ทางยุทธศาสตร์ที่จุดบรรจบกันของแม่น้ำไรน์และแม่น้ำเมน เป็นเมืองหลวงของรัฐไรน์แลนด์-พาลาทิเนตในสหพันธรัฐของเยอรมันตั้งแต่ปี 1946 เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะด้วยความรัก เต็มไปด้วยบรรยากาศที่แท้จริงแบบยุคกลาง มีบ้านโครงไม้และอาคารสไตล์บาโรกซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า ผับ และร้านอาหาร ที่ตั้งอยู่ในจัตุรัส Kirschgarten อันเก่าแก่ ‘มหาวิหารไมนซ์’ ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในเยอรมนี สร้างในราวปี ค.ศ. 975 สมควรแก่เวลากลับเข้าสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต
  ไมนทซ์ (เยอรมัน: Mainz) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐไรน์ลันท์-ฟัลทซ์ ปร...

  ไมนทซ์ (เยอรมัน: Mainz) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐไรน์ลันท์-ฟัลทซ์ ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์ โดยผ่านกั้นระหว่างเมืองวีสบาเดิน ไมนทซ์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตไวน์ของเยอรมัน ถึงขนาดที่ฝ่ายบริหารของรัฐไรน์ลันท์-ฟัลทซ์มีตำแหน่งรัฐมนตรีไวน์

  Rattanaphon Pattha
 • เที่ยง
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
  • นำท่านเข้าสู่ถนน ZEIL คือถนนช้อปปิ้งและสถานที่ชั้นนำในการซื้อสินค้าในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ระหว่าง Konstablerwache และ Hauptwache ที่ถูกเรียกว่า The Fifth Avenue ของเยอรมันที่มีทุกอย่างให้เลือกสรร ทั้งร้านบูติก ร้านค้าที่เต็มไปด้วยสินค้าจากต่างประเทศ
  Zeil เป็นย่านการค้าใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ที่มีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาด้วยการออ...

  Zeil เป็นย่านการค้าใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ที่มีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาด้วยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้เป็นย่านการค้าเก่าแก่ แต่สำหรับอาคารแล้วเป็นการสร้างขึ้นใหม่หลังจากถูกทำลายลงตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 Zeil ถนนสายนี้เริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 แต่มามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของชาวเยอรมันในช่วงศตวรรษที่ 19 ก่อนจะสิ้นสลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ต่างจากอีกหลายสถานที่ในเยอรมัน และเช่นเดียวกับสถานที่แห่งอื่น เมื่อถูกทำลายไป สุดท้ายมันจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทวงคืนอดีตตามวิสัยของชาวเยอรมันที่มีวินัย ทำอะไรทำจริง การพัฒนามีมาตามลำดับ พลาซ่าขนาดใหญ่ในย่านนี้คือ Hauptwache อยู่ด้านตะวันตกของ Zeil ส่วน Konstablerwache อยู่ด้านตะวันออกของ Zeil ที่นี่เป็นจุดสำคัญเพราะเป็นทางแยกของเส้นทางรถสาธารณะของเมือง ไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดิน รถราง รวมถึงรถบัสโดยสาร เราเรียกฝั่งตะวันออกของ Zeil ว่า “New Zeil” เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานี Konstablerwache และสถานี Friedberger Anlage ในปี ค.ศ. 2008-2009 คือห้วงเวลาที่มีการปรับปรุงสถานที่ครั้งใหญ่ ทางเท้าถูกขยายออกให้ใหญ่ขึ้น มีผลกระทบต่อเส้นทางจราจรอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ดี ที่นี่ก็ยังเดินทางไปมาสะดวก สมกับเป็นแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังที่ขาช็อปทั้งหลาย ต้องไปชมสินค้าในย่านนี้ให้ได้ ที่สำคัญสินค้าแบรนด์ดังที่เป็นที่นิยมของคนไทยและชาวโลกอย่าง และ Adidas กับ Puma ก็ถือสัญชาติเยอรมัน จุดเด่นที่ช่างภาพไม่อาจพลาดได้ก็คือ ลักษณะการออกแบบอาคารที่ทันสมัยในย่านนี้ อาคารของห้าง My Zeil ที่แสนจะหรูหรา มีความวิจิตร ไอเดียโดดเด่นใช้สไตล์กระจกรูปเรขาคณิต อาคารมี 4 ชั้น บันไดเลื่อนเก๋ๆ เลื่อนตั้งแต่ชั้น 1 มุ่งตรงสู่ชั้น 4 อีกจุดไฮไลต์สะดุดตาก็คือ หน้าห้างแห่งนี้ มีช่องโล่งทะลุ ทำให้มองเห็นท้องฟ้าในฝั่งตรงข้ามได้

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ
  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  • พักที่: LEONARDO ROYAL HOTEL FRANKFURT หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สิบเอ็ด 11 : แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • เช้า
  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  • นำท่านชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ท” หรือ แฟรงค์เฟิร์ท อัม ไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ท และธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ท เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ บ้านเรือนและร้านค้าในเขตเมืองเก่ายังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าทึ่ง

  • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อทำการเช็คบัตรที่นั่ง และทำภาษีคืน
  เมืองแห่งศูนย์กลางการเงิน ตั้งอยู่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ ทางตะวันตกของประเทศ ที่น...

  เมืองแห่งศูนย์กลางการเงิน ตั้งอยู่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ ทางตะวันตกของประเทศ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคารของโลก รวมถึงเป็นที่ตั้งของธนาคารกลางยุโรป ตลาดหลักทรัพย์ของเยอรมนี และสถาบันการเงินนานาชาติอีกกว่า 300 แห่ง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตจัดเป็นสนามบินที่มีความคับคั่งของการจราจรทางอากาศมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะเมืองแห่งนี้ได้เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสนามบินและรถไฟ ทำให้คุณสามารถเดินทางเข้าออกจากเมืองนี้ไปยังเมืองต่างๆ ของเยอรมันได้อย่างง่ายดาย ที่นี่จึงมีอาคารแสดงสินค้าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากที่สุดในเยอรมัน มีการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ มากมาย เช่น งานแสดงสินค้าตกแต่งบ้าน งานแสดงสินค้าสำหรับเทศกาลคริสต์มาส หากคุณไปเยือนในช่วงเวลาการจัดงานดังกล่าว ก็จะพบกับความอลังการยิ่งใหญ่ของขบวนสินค้าหลากหลาย ที่รอให้คุณได้ช้อปปิ้งกลับไป แฟรงค์เฟิร์ตอาจดูเป็นเมืองที่มีความทันสมัย เต็มไปด้วยอาคารสูงตามแบบฉบับเมืองใหม่ แต่ที่นี่ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ที่มีเรื่องราวความเป็นมาน่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆ อย่างมหาวิหารเซนท์บาร์โทโลมิว (Saint Bartholomew) มหาวิหารที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และโบสถ์เซนต์พอล (Saint Paul) อนุสรณ์ประวัติศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางการเมือง เพราะเคยเป็นที่เลือกตั้งตามระบบรัฐธรรมนูญแห่งแรกของเยอรมันและที่เมืองนี้ยังสวนพฤกษศาสตร์ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และสัตว์นานาชนิดให้ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจ เรียกว่าในความพลุกพล่านของเมืองยังมีความสงบ

  Rattanaphon Pattha
 • 14:45
  • ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923
วันที่สิบสอง 12 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • 07:10
  • เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  • หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

   เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

  ค่ามัดจำท่านละ 50,000 THB
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)

  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 16 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 % แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 1 ถึง 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด ทุกรายที่สามารถยกเลิกได้ มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 10% ของราคาค่าทัวร์เต็มจำนวน
ข้อมูลเอกสารในการขอวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

  หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

   กรณีเจ้าของกิจการ/ค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือ สำเนาใบเสียภาษี (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

  หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ตัวจริง) ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) และกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ

  รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

  หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด

   สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้ามี)

   หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม
 •  โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

   ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

  ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ชึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน

  ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป

  ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ณ โรงแรมที่พัก ท่านละ 1 ใบ (กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน) กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัทฯ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม

   น้ำดื่มคอยบริการบนรถตลอดการเดินทาง

   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ท-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

   ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / 12 วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)

หมายเหตุ
 •  หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

   เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

   กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

  - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

  - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

  - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

   หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

   ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

   ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

  ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น

PraewpringTravel ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿119,772
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เติมใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿119,772
0 บทวิจารณ์
เริ่มต้นเพียง ฿119,772
0 บทวิจารณ์