เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

เชียงใหม่ , ไทย

ไฮไลท์แพ็คเกจ

พระธาตุดอยสุเทพ -สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์-ม่อนแจ่ม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-โครงการหลวงขุนวาง โครงการหลวงแม่ตีนตก-ผาน้ำลอด-วัดคันธาพฤกษา-ชุมชนบ้านแม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์-ILoveFlower

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา

03-06 ธันวาคม 2021
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿13,447
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
฿2,500
09-12 ธันวาคม 2021
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿13,447
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
฿2,500
31 ธันวาคม-03 มกราคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿15,707
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
฿2,500

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-พระธาตุดอยสุเทพ -สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์-ม่อนแจ่ม
 • 05:30
  • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสสุวรรณภูมิ
 • 07:30
  • เดินทาง สู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินเวียทเจ็ตแอร์ เที่ยวบินที่ VZ114 (BKK-CNX 07.30-08.50) (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง)
 • 08:50
  • เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมี ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่
  เดินทางตามถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่า...

  เดินทางตามถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัดประมาณ 11 กิโลเมตร วันเปิดทำการ : ทุกวัน วัดพระธาตุดอยสุเทพ (Phra That Doi Suthep Temple) เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชา ในงานจะมีขบวนแห่น้ำสำหรับสรงพระธาตุ โดยมีพระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมขบวนกันอย่างเนืองแน่น ที่ตั้ง : อยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร การเดินทาง รถส่วนตัวใช้เส้นทางถนนห้วยแก้ว-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-สวนสัตว์ เชียงใหม่ จะมีทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารบริเวณนั้น ส่วนรถประจำทางจะมีรถสองแถวจอดอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว มีบริการระหว่าง 05.00-17.00 น. การเดินทางเข้าชมพระธาตุดอยสุเทพมี 2 ทาง คือ - บันใดนาค เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ (Phra That Doi Suthep Temple) ที่นักท่องเที่ยวมักจะถ่ายรูปกันบริเวณนี้ และบริเวณบันไดนาคด้านล่างจะมีร้านขายของที่ระลึกจำนวนมาก - รถรางไฟฟัาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ในราคาขึ้น-ลง คนละ 20 บาท(สำหรับคนไทย) และ 50 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ) ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงได้มาก

  chompoo
 • เที่ยง
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
 • บ่าย
  • เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศ ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัยและให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ให้ท่านได้ชมตามอัธยาศัย

  • ออกเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ เป็นทั้งจุดชมวิว แปลงดอกไม้นานาชนิดให้ท่านได้ถ่ายรูป และเช็คอินตามอัธยาศัย
  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โ...

  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชากาลที่ 9 ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติที่น่าลองแวะมาชมสักครั้ง สำหรับการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ ฯ สามารถนำรถส่วนตัวเข้ามาชมและจอดตามจุดต่างๆ หรือหากไม่มีรถส่วนตัวทางสวนฯมีบริการรถรางนำเที่ยว โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ได้แจ้งไว้ เมื่อมาถึงพื้นที่ภายในสวน จุดแรกสำหรับการเยี่ยมชม คือ Canopy walkway หรือ ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย โดยสามารถนำบัตรเข้าชมสวนที่ซื้อด้านหน้าทางเข้ามาแสดงให้เข้ากับเจ้าหน้าที่ ทางเดินลอยฟ้า มีระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร โดยออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ โครงสร้างทำมาจากเหล็กกล้า แข็งแรง บางช่วงยังมีกระจกใส สามารถมองเห็นลงไปด้านล่างได้ ระหว่างทางเดินท่ามกลางต้นไม้ใหญ่เขียวขจีเผื่อผ่อนคลาย ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ระหว่างทางเราจะได้ยินเสียงนกตลอด มาถึง กลุ่มอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่ มี 3 แบบคือ เรือนกระจกใหญ่ หรือเรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น เรือนกระจกขนาดกลาง เรือนแสดงพรรณไม้ทั่วไป ตั้งอยู่บนลานเนินเขาที่สวยงาม ภายในอาคารใหญ่รวบรวมพรรณไม้ใน เขตป่าดงดิบ จากทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย ใช้ นอกจากนี้อาคารเรือนกระจกและโรงเรือนอื่นก็มีพรรณไม้ ที่น่าสนใจ เช่น พืชทะเลทราย พรรณไม้น้ำ เฟิน กล้วยไม้ ด้านหน้าอาคารมีน้ำพุขนาดใหญ่ รวมถึงสวนหย่อมตกแต่งได้อย่างสวยงาม ทั้งไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด กลุ่มอาคารเรือนกระจก สวนดอกไม้ด้านหน้าอาคารเรือนกระจก จัดแสดงดอกไม้ผันเปลี่ยนกันไปตามแต่ละฤดู และแต่ละปีก็จัดไม่เหมือนกัน เพราฉะนั้นมาเที่ยวชมสวนในแต่ละครั้ง ก็จะได้ถ่ายภาพกับดอกไม้ที่ต่างกันไป สวนที่จัดแสดงในอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่ คือ เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น แสดงไม้ป่าดิบชื้น เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ จัดแสดงสภาพป่าและพันธุ์ไม้ป่าดงดิบ มีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ และมีทางเดินยกสูงที่สามารถเดินขึ้นไปชมพันธุ์ไม้ได้อีกด้วย จัดแต่งสภาพเหมือนกับเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆ เดินเล่นข้างในรู้สึกเย็นมาก มาถึงอาคารยอดฮิต ถ่ายรูปแบบฮิปสเตอร์ เรือนพืชทนแล้ง เป็นสกุลกระบองเพชรชนิดต่างๆ พืชสกุลศรนารายณ์ กุหลาบหิน พืชอวบน้ำ และไม้แล้งทรงสูง ตอนนี้จัดมุมเก๋ๆ โดยนำเก้าอี้ทรงสูงมาวางให้ถ่ายภาพด้วย ปกติจะเห็นแต่หน้าตาของกระบอกเพชรรูปร่างธรรมดาทั่วไป แต่ถ้ามาเรือนนี้เราจะได้เห็นต้นกระบอกเพชรที่มีหน้าตาแปลกๆ มากมาย และต้นใหญ่มากเพราะใช้เวลาเลี้ยงมายาวนาน เรือนกล้วยไม้และเฟิร์น จัดแสดงกล้วยไม้และเฟิร์นชนิดต่างๆ เรือนนี่เราจะได้พบกับซุ้มดอกกล้วยไม้ ที่จัดไว้ให้เราได้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงความเขียวขจีของต้นเฟิร์นนานาชนิด ซึ่งสวยจัดแสดงได้สวยงามและร่มรื่นมาก จากนั้นมาชมเรือนแสดงพันธุ์ไม้ทั่วไป เรือนรวมพรรณบัว ซึ่งรวบรวมรวมพรรณบัวหลายชนิด มีดอกบัวหลากสีสัน หลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ชม ทั้งดอกเล็ก ดอกใหญ่ เรือนแสดงพันธุ์สัปปะรดสี เป็นพันธุ์สัปปะรดสีที่นิยมปลูกในประเทศไทย มีต้นสับปะรดสีประดับรูปร่างใบแปลกตาบางพันธุ์ก็ยังไม่เคยเห็น ภายในสวนยังมีอีกหลายจุดให้เราได้ชม อย่างเช่น น้ำตกแม่สา เส้นทางศึกษาธรรมชาติ แต่เราเน้นชมสวนมากกว่าเลยไม่ได้ไปตรงจุดนั้น ผ่านไปมาแถวเส้นม่อนแจ่ม แวะมาชมพรรณพันธุ์แปลกตา ถ่ายรูปเล่น เช็คอินเก๋ๆ ที่ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้กันได้

  Rattanaphon Pattha
  ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต...

  ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง เชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ไปถึงม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส และที่นี่ก็ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยเฉพาะทิวเขาที่สลับกันไกลจนสุดลูกหูลูกตา ซึ่งเมื่อมองลงไปที่ด้านล่างทางทิศใต้ก็จะพบกับหมู่บ้านม้งหนองหอย และ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยโดยรอบ เป็นแปลงปลูกผักและวิจัยพืชเมืองหนาว ก็ขอแนะนำว่าให้เดินทางมาเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ แถมบรรยากาศก็จะเย็นสบายได้ที่ และนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงที่พักอีกหลากหลายที่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบ ม่อนแจ่ม ส่วนการเดินทางขึ้นเขาไปม่อนแจ่มนั้น บางช่วงชันมากและหักศอก ถนนค่อนข้างแคบรถสวนกันลำบาก ที่จอดรถบนม่อนแจ่มตรงร้านอาหารมีจำกัด และถ้าขึ้นไปตรงกับช่วงเวลาอาหาร เพราะที่จอดรถจะเต็ม และก็ต้องจอดรถด้านล่างแล้วเดินขึ้นเขาค่อนข้างชันไปประมาณ 100 เมตร ถ้าไม่อยากเดินขึ้นเขา ก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันละ 20 บาทพาขึ้นเขาไปบนม่อนแจ่ม

  chompoo
 • ค่ำ
  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

  • ที่พัก โรงแรม เดอะชาร์ม หรือ ฟูราม่า หรือเทียบเท่า
วันที่สอง 2 : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-โครงการหลวงขุนวาง
 • 07:00
  • รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

  • นำท่านชมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ

  • ชม พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ที่อยู่เคียงคู่กัน
  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่...

  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์​ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาอินทนนท์ (ทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย สภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์นี้เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ ดอยอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า "ดอยหลวงอ่างกา" ต่อมาได้ตั้งชื่อตามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7

  chompoo
  พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ 41.5 ทางด้า...

  พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ 41.5 ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดย พระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่ง พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอด และพระพุทธรูปบูชา มีลักษณะที่สูงสง่าและตั้งอย่างโดนเด่น โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล นั้นองค์จะเป็นสีน้ำตาล ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ องค์จะเป็นสีม่วงอมชมพู อีกทั้งรอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างสวยงาม พระมหาธาตุนภเมทนีดล มีความหมายว่า “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน” ถือเป็นพระมหาสถูปเจดีย์องค์แรกที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง ๖๐ เมตร องค์พระมหาสถูปเจดีย์มีสัณฐานทรงระฆัง ๘ เหลี่ยม มีลวดลายแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง แทนพระบารมี ๓ ขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญ อันประกอบด้วย บารมีขั้นแรก ๑๐ ขั้น อุปบารมี ๑๐ ขั้น และปรมัตถบารมี ๑๐ ขั้น รวมเป็น บารมี ๓๐ ทัศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร จำหลักด้วยหินแกรนิตสีเขียวอมเทา ผนังห้องโถงประดับด้วยภาพศิลาจำหลัก แบบนูนต่ำ ๔ ภาพใหญ่ แสดงพุทธประวัติ ๔ ตอนสำคัญ คือ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ มีความหมายว่า “เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน” รูปทรง ๑๒ เหลี่ยม องค์เจดีย์ประดับโมเสกแก้วสีม่วงอมชมพูสีเดียวกันตลอดทั้งองค์ ที่ส่วนยอดขององค์เจดีย์เป็นยอดปลีล้อมด้วยกลีบดอกบัวตูม ประดับด้วยโมเสกแก้วสีทอง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กั้นด้วยฉัตรสีเงิน ๙ ชั้น ภายในเจดีย์มีพระพุทธรูปปางรำพึง ประทับยืนบนดอกบัว ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นพระประจำวันศุกร์ อันเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แกะสลักด้วยหินหยกขาว

  EASY VACATION
 • เที่ยง
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
 • บ่าย
  • จากนั้นนำท่านชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เป้าหมายหลักเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและพัฒนาการปลูกพืชเขตหนาวที่มีรายได้มากกว่า เพื่อให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินอย่างถาวร ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งไม่หันกลับไปทำไร่เลื่อนลอยและบุกรุกทำลายป่า
  เมื่อปี พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวางเป็นค...

  เมื่อปี พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวางเป็นครั้งแรก ทรงทอดพระเนตรเห็นว่า บริเวณนี้ยังคงมีการปลูกพืชเสพติดเช่นฝิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าปลูกฝิ่น รับสั่งให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา ในครั้งนั้นเอกอัครราชทูตอเมริกาได้รับสนองนโยบายโดยให้การสนับสนุนงบประมาณสมทบ จากนั้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จึงได้เริ่มต้นดำเนินงานอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2528 สภาพพื้นที่ของโครงการส่วนใหญ่ล้อมด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน มีแอ่งที่ราบระหว่างภูเขาเพียงเล็กน้อย มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 29,178 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ในการดำเนินการของโครงการประมาณ 30 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300 – 1,400 เมตร มีแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านคือ แม่น้ำขุนวาง ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง รวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ขึ้นอยู่กับตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ
  • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

  • ที่พัก โรงแรม เดอะชาร์ม หรือ ฟูราม่า หรือเทียบเท่า
วันที่สาม 3 : โครงการหลวงแม่ตีนตก-ผาน้ำลอด-วัดคันธาพฤกษา-ชุมชนบ้านแม่กำปอง
 • 07:00
  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)
 • 08:00
  • นำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ชมสาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎร์

  • นำท่านแวะชมผาน้ำลอด ผาน้ำที่มีก้อนหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้กินหินจนทำให้ลำน้ำไหลผ่านได้ ในบริเวณดังกล่าวยังมีที่นั่งริมธารให้ท่านได้ใกล้ชิดธรรมชาติและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เก...

  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เกิดจากน้ำพระทัยและ พระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สำหรับ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงตีนตก เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยงโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้เสริมนอกจากการปลูกเมี่ยง พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนงานทดลอง สาธิต และวิจัยรวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย โดยศูนย์ฯแห่งนี้ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 700-1,200 เมตร เป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน อีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นของโครงการหลวงตีนตก คือ การได้มานอนพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธ์ที่บ้านพักของโครงการฯ ซึ่งสะดวกสบายตั้ง อยู่แวดล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้เขียวขจี มีลำธารไหลผ่านด้านหน้า อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีร้านอาหารให้ บริการวัตถุดิบจากโครงการหลวงโดยเฉพาะ ผักปลอดสารพิษที่สดกรอบอร่อย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไป ท่องเที่ยวถ้ำเมืองออน น้ำพุร้อนสันกำแพง หมู่บ้านแม่กำปอง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกัน

  Rattanaphon Pattha
  ผาน้ำลอด ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณผาน้ำลอดมีก้อนหินขนาดให...

  ผาน้ำลอด ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณผาน้ำลอดมีก้อนหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้ก้อนหินให้ลำน้ำไหลผ่านได้ ซึ่งเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่งดงามแปลกตา ต่อมาโครงการหลวงตีนตก ได้เข้ามาปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามร่มรื่นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารบริการ เครื่องดื่ม กาแฟ เบเกอรี่ อาหาทานเล่น มีจุดนั่งพักผ่อน วิวถ่ายรูป ถือเป็นจุดแวะอีกหนึ่งจุดเมื่อมาเที่ยวโครงการหลวงตีนตกและหมู่บ้านแม่กำปอง หากเดินทางมาจากเชียงใหม่ ผาน้ำลอด ตั้งอยู่เลยจากโครงการหลวงตีนตก ประมาณ 200 เมตร แต่ถ้ามาจากบ้านแม่กำปอง จะถึงก่อน ทางโครงการหลวงได้จัดทำเส้นทางเดินในพื้นที่สามารถเดินไปถึงได้ หรือขับรถไปจอดบริเวณทางเข้าก็ได้ บริเวณด้านหน้าจัดเป็นสะพานโค้งไปยังผาน้ำลอดผ่านต้นไม้เขียวขจี และก้อนหินขนาดน้อยใหญ่ที่มีอยู่ทั่วบริเวณ ที่มาของชื่อ ผาน้ำลอด บริเวณก้อนหินจัดเป็นที่นั่งริมธารสุดน่ารัก นั่งชิลพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติ มาเที่ยวในช่วงฤดูฝน ร้านอาหารปิดยาว เพราะพื้นที่นั่งส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่โล่งอาจไม่สะดวกในการให้บริการ แต่สามารถเข้าไปเที่ยว ถ่ายภาพ ชมบรรยากาศได้

  Rattanaphon Pattha
 • 12:30
  • อาหารกลางวัน (มื้อที่7)
 • บ่าย
  • นำท่านชมวัดคันธาพฤกษา วัดเก่าแก่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปอง ชมโบสถ์ตั้งอยู่กลางลำธารของสายน้ำแม่กำปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน

  • อิสระเดินชมชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ใน ชุมชนบ้านแม่กำปอง

  • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่อำเภอเมือง เชียงใหม่
  วัดคันธาพฤกษาวัดในหมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆใน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วัดคันธา...

  วัดคันธาพฤกษาวัดในหมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆใน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วัดคันธาพฤกษา เป็นวัดเล็กๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน แม่กำปองมาเป็นเวลายาวนาน ในสภาพภูมิอากาศที่เย็น และมีความชื้นตลอดทั้งปี ทำให้บนหลังคาอุโบสถหลังเก่า ของวัดคันธาพฤกษา มีทั้ง ตะไคร่น้ำมอสและเฟิร์น ชึ้นปกขึ้นอยู่เต็มไปทั่วบริเวณ ทั้งทางเดิน ตาม ที่ต่างๆทั่ววัด และทั้งหมู่บ้าน แม่กำปอง มองทางไหนก็เห็นเป็นสีเขียวสบายตา โบสถ์เก่าแก่และอาจทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงความสวยงาม และมีมนต์ขลัง วัดนี้ถือเป็นวัดเดียวในหมู่บ้านแม่กำปอง ที่สร้างมาในยุคเดียวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชุมชน ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมของภาคเหนือ โดยมีพระอุโบสถตั้งอยู่กลางน้ำ ส่วนวิหารหลังเก่าเป็นไม้ทั้งหลัง หน้าจั่วหลังคาวัดแกะสลักจากไม้สักเป็นลวดลายแบบล้านนา มีโบสถ์กลางน้ำ (อุทกเสมา) ที่เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชนเป็นโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา โดยปลูกไว้กลางน้ำและมีน้ำเป็นใบเสมา ในภาคเหนือเท่าที่พบเหลืออยู่ ๒ แห่ง คือ ที่ อำเภอแม่แจ่ม และ ที่วัดคันธาพฤกษา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

  Rattanaphon Pattha
  บ้านแม่กำปอง สถานที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงใหม่ ที่นี่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ในรูปแบบ...

  บ้านแม่กำปอง สถานที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงใหม่ ที่นี่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ในรูปแบบท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บ้านมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลักษณะการสร้างบ้านเรือน อยู่บริเวณริมแม่น้ำลำธาร ท่ามกลางธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความเรียบง่าย สภาพอากาศ เย็นสบายตลอดทั้งปี และจะมีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว อาชีพหลักของชาวบ้านคือ การทำเมี่ยง (ชา) อาชีพรองคือ การปลูกกาแฟ การมาเที่ยวที่นี่ อาจจะมาแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือ จะนอนพักโฮมสเตย์ของชาวบ้านก็มีให้บริการมากกว่า 20 หลัง แต่ที่นี่จะไม่มีโรงแรม หรือ รีสอร์ท

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ
  • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)

  • ที่พัก โรงแรม เดอะชาร์ม หรือ ฟูราม่า หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ 4 : ฮิโนกิแลนด์-ILoveFlower - กรุงเทพฯ
 • 07:00
  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 9)
 • 08:00
  • นำท่านเดินทางสู่ ฮิโนกิแลนด์ อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ชมเสาโทริกิจำลองกลางน้ำประตูใหญ่แห่งศาลเจ้าอิทสึคุมิซะ และซุ้มโคมแดงขนาดใหญ่ที่จำลองมาจากซุ้มประตูคามิราริมง จากวัดอาซากุสะ จุดเด่นของที่นี่คือปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ที่สร้างขึ้นจากไม้สนฮิโนกิ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยในทุ่งดอกมากาเร็ต หรือเช่าชุดสไตล์ญี่ปุ่นใส่ถ่ายรูป (ค่าเช่าชุดยังไม่รวมท่านละ 250 บาทหากท่านประสงค์กรุณาแจ้งล่วงหน้า) หรือแวะซื้อสินค้าน่ารักๆ สไตล์ญี่ปุ่นติดไม้ติดมือก่อนกลับ
  ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เที...

  ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เที่ยวเช็กอินสุดเก๋ที่เชียงใหม่ จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่แล้ว หากว่าใครที่มีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้ว เราเชื่อว่าหลายคนคงจะติดใจบรรยากาศการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ แต่จะให้บินไปเที่ยวบ่อย ๆ ก็แอบเกรงใจเงินในกระเป๋าสตางค์ แต่เดี๋ยวก่อน !!! เพราะตอนนี้ไม่ต้องบินไปญี่ปุ่น ก็เหมือนว่าตัวเองได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น อย่าเพิ่งทำหน้างงไป วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งที่เที่ยวน่าเช็กอินล่าสุดของเชียงใหม่ กับฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) บรรยากาศจะเป็นยังไง น่าเที่ยวและน่าถ่ายรูปมากแค่ไหน ตามเรามาดูด้วยกันเลย

  chompoo
 • เที่ยง
  • อิสระอาหารกลางวัน ณ ฮิโนกิแลนด์
 • บ่าย
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ อำเภอแม่ริม ให้ท่านได้เข้าชมสวนดอกไม้ I Love Flower Farm

  • จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากติดก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 • 20:20
  • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินVZ121 (CNX-BKK 20.20-21.40)(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง)
 • 21:40
  • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทบใจ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

  ชำระค่าทัวร์ ชำระเต็ม เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 45 วัน ยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด

  สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

  ทุกรายที่สามารถยกเลิกได้ มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 10% ของราคาค่าทัวร์เต็มจำนวน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

  ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

   ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

PraewpringTravel ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿13,447
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เติมใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿13,447
0 บทวิจารณ์
เริ่มต้นเพียง ฿13,447
0 บทวิจารณ์