วิหารทองคำแห่งเมืองอมฤตสาร์ อินเดีย ศูนย์รวมศรัทธาชาวซิกข์

ศาสนสถานสีทองอร่ามที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวซิกข์เปล่งประกายความวิจิตรมากว่า 400 ปี เป็นหนึ่งในจุดหมายการเดินทางที่น่าไปเยือนสักครั้งหากมีโอกาสไปอินเดียวิหาร “ฮัรมัรดิร ซาฮิบ” (Harmandir Sahib) หรือ วิหารทองคำ (Golden Temple) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมความศรัทธาของผู้นับถือศาสนาซิกข์ ตั้งอยู่ในเมืองอมฤตสาร์ รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย สำหรับชาวซิกข์และบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วโลก เมื่อมาเยือนอินเดีย จึงต้องมาที่นี่สักครั้งในปี ค.ศ. 1830 มีการบูรณะครั้งสำคัญ คือ การทาสีทอง ทำให้เป็นวิหารสีทองอร่ามเปล่งปลั่ง และเป็นที่มาของ Golden Temple ส่วนชื่อ “ฮัรมัรดิร ซาฮิบ” ของวิหารนั้น แปลว่า ที่สถิตของพระผู้เป็นเจ้าจุดเด่นอย่างหนึ่งของวิหาร คือ การสร้างประตูทางเข้าออก 4 ทิศ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับทุกคนที่มาเยือนโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ หรือแม้แต่ศาสนาดังนั้น วิหารทองคำ ฮัรมัรดิร ซาฮิบ จึงไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานสำคัญของชาวซิกข์เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพี่น้องและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงวรรณะ ลัทธิ หรือเชื้อชาติ ทุกคนสามารถเข้ามาแสวงบุญ หาวิถีแห่งจิตวิญญาณและการบรรลุผลทางศาสนาของตนได้ โดยมีข้อบังคับเพียงเรื่องความสำรวมให้เกียรติสถานที่ การแต่งกายต้องสุภาพ และต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะมืองอมฤตสาร์ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของ รัฐปัญจาบ ทางตอนเหนือของอินเดีย โดยช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ดีที่สุด คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม เพราะเป็นช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศไม่ร้อน

 

About the author: Love Travel
Tell us something about yourself.

Get involved!

Comments

No comments yet